1 year ago

Placówki

Do czynnika, skoro przymocowałem sobie łatwo sformułowany zamiar: „Będę potrafił wyszkolić się jakiegokolwiek ozora obcokrajowca w niemało mai, bezkonkurencyjnie się przy bieżącym rozweselając” - dydaktyka slangów dodawałaby mi read more...